Markarbeten, grävning, grund.

Dräneringsarbeten.

Dränering

Fuktskydd av husgrund och källare

Vi utför dräneringsarbeten för fastigheter och alla tillhörande markarbeten.

Behöver du fuktskydda din husgrund och källare så har vi personal med erfarenhet av allt, och maskiner för de olika arbeten du behöver ha utfört.

Isolering av husgrunder med fackmässigt utfört jobb och rätt material.

site-3255854_1280
LCE Byggentreprenad toppbild

Markarbeten

Grävning och schaktning

Vi kan ta hand om alla typer av markarbeten, samt grundarbeten.

Planering av din tomt, grävning, schaktning, och ett väl utfört underarbete.

Anläggning av husgrunder.